Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

[snippet]

He said, he wanted to grab me by the shoulders and shake me up until I realized I did not have to be a victim anymore. But he didn't actually do it. And he only said it outloud because we were sitting in a circle of chairs and talking about our feelings with a referee. I owe a lot to this room with the chairs, although it might have all been imaginary.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου